Home Tags Giáo dục nhân văn

Tag: Giáo dục nhân văn

Vì sao giáo dục nhân văn quan trọng nhất đối với đại học toàn cầu?

Đại học xuất phát từ khái niệm “tri thức toàn cầu” (universal knowledge) và hơn hết, nó có nghĩa là giáo dục nhân văn....

ĐỌC NHIỀU NHẤT