Home Tags Và khi tro bụi

Tag: Và khi tro bụi

Và khi tro bụi: Không có sự thật nào ngoài những sự thật được viết ra

"Biết đâu trong đời không có sự thật nào hết ngoài những sự thật được cố ý làm ra." Sau hơn 5 năm kể từ...

ĐỌC NHIỀU NHẤT